Privacyverklaring

De privacy verklaring betreft de gegevensverwerking van ZwangerTotaal en BekkenTotaal (beiden onderdeel van ZuidWest in Beweging). Deze verklaring is voor het laatst herzien op 22-05-2018

 

Vertrouwelijk en discreet

Wij werken altijd vanuit vertrouwelijkheid en discreet professioneel handelen. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen, wel of geen wet. Dit betekend onder andere dat we gegevens die wij ontvangen van een patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal, vertrouwelijk bespreken en verwerken alleen door de behandelende oefentherapeuten die aangesloten zijn met ZwangerTotaal/ BekkenTotaal.

Wij delen niets met derden zonder toestemming van patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens als u bij ZwangerTotaal/ BekkenTotaal ingeschreven staat:

Om de praktijk organisatie efficiënt te regelen en onze behandel tijd in te richten aan patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal gerichte zorg als behandeling, advisering en training vragen wij de patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal van ZwangerTotaal via de website aan te melden. Deze aanmelding is gericht op locatie waaraan desbetreffende ZwangerTotaal oefentherapeut verbonden is. Alleen deze ZwangerTotaal oefentherapeut welke gekoppeld is aan deze locatie kan op het beveiligde gedeelte van de ZwangerTotaal site de naam woonplaats telefoon nummer en email adres terug zien van de patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal.  Deze gegevens bewaren wij op de beveiligde server van NL-XS. Via telefoon wordt een afspraak voor een intake gemaakt of behandeltraject en worden er inlog codes verstrekt aan patiënt/ cliënt/ deelnemer ZwangerTotaal door de ZwangerTotaal-oefentherapeut van de gekozen ZwangerTotaal locatie. Met deze inlog codes kan het anamnese formulier op de beveiligde website van ZwangerTotaal worden voltooid met aanvullende persoonsgegevens en omschrijving van klachtenbeeld en gerichte medische geschiedenis over eerdere zwangerschappen.  Deze data wordt versleuteld verzonden naar het medisch softwareprogramma van de ZwangerTotaal oefentherapeut. Dit scheelt 20 minuten van de  1e behandeling waarbij wij ons vooraf al verdiepen in uw klachtenbeeld waardoor wij de behandeltijd efficiënt kunnen gebruiken voor aanvullende diagnostiek, behandelplan en advisering en training.

 

Om welke gegevens gaat het?

Wij slaan onder meer de volgende gegevens op;

  • Naam, beroep geslacht, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • BSN, Verzekeringsnummers, Identiteit nummers van legitimatie bewijzen
  • Naam huisarts, naam verloskundige praktijk, naam behandelend gynaecoloog
  • Gegevens over uw klachtenbeeld als locatie van pijn, omschrijving van pijn en verloop hiervan, verloop van eerdere bevallingen en huidig gebruik van medicatie.
  •  3 meetinstrumenten de Quebec en prefab lijst geven uw belastbaarheid weer en of u problemen hebt met urine-incontinentie. Verder word de score van mate van pijn beleving in de vorm va een cijfer tussen 0-10 bij aanvang van de therapie gedocumenteerd.

 

 Wat doen wij met uw gegevens en informatie?

Zodra de behandelend oefentherapeut uw gegevens in haar medische softwaresysteem heeft opgeslagen is hij/ zij op dat moment verantwoordelijk voor de privacy hiervan en zal deze volgens de AVG wetgeving op juiste wijze beschermen en beheren. Zij/ Hij  zal deze gegevens verder gaan bewerken met de door haar/hem gestelde aanvullende verdiepende vragen. Hiermee wordt een oefentherapeutische diagnose gemaakt en een duidelijke behandelstrategie met plan en programma voor u uitgewerkt.

 

Uw rechten en wensen voorop

U kunt altijd uw gegevens bij ons opvragen en laten wijzigen. Ook heeft u het recht om gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Een bericht hiertoe volstaat. U kunt hiervoor gebruikmaken van het contact formulier van de website www. ZwangerTotaal.nl of www. BekkenTotaal.nl via contact gegevens.

Wij honoreren alle persoonlijke verzoeken. Ook ontvangt u hiervan, als u dit wenst en het mogelijk is, een bevestiging.

De volgende websites zijn eigendom van ZuidWest in Beweging;

www.ZwangerTotaal.nl

www.BekkenTotaal.nl

 

Wijzigingen

Dit statement over uw privacy en uw persoonsgegevens kan in de toekomst mogelijk wijzigen. Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring nemen wij mee in onze communicatie naar betrokkenen.

Wij zullen deze privacyverklaring met uw tips en aanvullingen en dankzij voortschrijdend inzicht verder ontwikkelen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

ZUIDWEST IN BEWEGING
Naereboutstraat 23  4461 GR   Goes
06-22847024 / 06-24767660
BTW nr:  NL8209.78.140.B01
KvK nr: 20156565
info@zwangertotaal.nl / info@bekkentotaal.nl